Tuesday, July 31, 2012

The Grandy Man fans, o, the Grandy Man fans...

127 strikeouts. I love the guy, but damn... he's killing us batting second.

1 comment:

nhuthuy said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Giaonhan247 chuyên dịch vụ vận chuyển hàng đi mỹ cũng như dịch vụ ship hàng mỹ từ dịch vụ nhận mua hộ hàng mỹ từ trang ebay vn cùng với dịch vụ mua hàng amazon về VN uy tín, giá rẻ.